Objekti

68 objekata

Zaštita ličnih podataka

1. "Fabrika Duvana Banja Luka" garantuje  korisniku razuman nivo sigurnosti ličnih podatka. "Fabrika Duvana Banja Luka "sakuplja i koristi lične podatke onog trenutka kada se korisnik registruje u obliku povratne informacije.

2. "Fabrika Duvana Banja Luka" sa velikom pažnjom koristi lične podatke korisnika i štiti ih od izmjene, neovlaštenog objavljivanja ili bilo kojeg drugog oblika zlostavljanja. Po završetku popunjavanja obrasca za registraciju, korisnik označava obaveznu ili dobrovoljnu prirodu pružanja podataka.Izražavajući saglasnost sa ovim uslovima, korisnik pristaje na obradu ličnih podataka.

3. Korisnički lični podaci koristiće se isključivo u svrhu obrade podataka i neće biti u bilo kojem oblikudostupna trećoj strani, osim nadležnim državnim organima u skladu s odredbama zakona BiH,ili izričitog pristanka Korisnika prilikom registracije.

4. "Fabrika Duvana Banja Luka" sakuplja i koristi lične podatke u svrhu istraživanja, statističkih i drugih potreba koje ne stvaraju nikakvu obavezu prema"Fabrici Duvana Banja Luka"